Missie en Visie

Fysio- en ergotherapeuten opleiden die in staat zijn om cliënten met meer complexe problematiek van het bewegend functioneren te coachen in attitude- en gedragsverandering, waardoor de cliënten weer in staat gesteld worden waardenvolle levensdoelen te realiseren en op een andere manier om te gaan met hun gezondheidsproblemen.

Onze cursussen zijn sterk praktijkgericht en tegelijkertijd ook wetenschapstheoretisch onderbouwd. Het IPT onderscheidt zich daarbij van overige opleidingen door zijn sterke accentuering van de therapeutische relatie en de samenhang tussen lichamelijkheid, cognities en emoties.

Menu