Instituut Psychosomatische Therapie (IPT)

Het IPT is een opleidingsinstituut voor fysio- en ergotherapeuten die patiënten begeleiden met SOLK, chronische pijn en stressproblematiek

We zijn gestart met de nieuwe opleidingsgroep van de twee jarige opleiding tot psychosomatisch therapeut.Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.Je kan nog in september instromen in het 2e weekend. Schrijf je nog in! Kijk voor de data van de opleidingsweekenden onder kopje opleiding

Beroepsinhoudelijke opleiding

Duur: 2 jaar

32 dagen / 16 weekenden

( vrijdag en zaterdag )

Geaccrediteerd

KNGF 519 uur/Keurmerk 352 uur/ ADAP 1170 uur

Totale studiekosten: 7390 euro

gespreid betalen in acht termijnen mogelijk

De opleiding

Ons onderwijs is volledig praktijkgericht. De geleerde gespreksvaardigheden en interventies kunnen direct in je dagelijkse werk worden toegepast.

De opleiding tot psychosomatisch therapeut duurt 2 jaar. Het is een opleiding voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten die zich willen scholen in de behandeling en begeleiding van cliënten met klachten rond om het bewegend functioneren met complexiteitsniveau drie en vier. Werkend met oa de doelgroepen chronische pijn, SOLK of stressgerelateerde problematiek. Uitgangspunt van de tweejarige opleiding vormt het beroepscompetentieprofiel zoals deze is ontwikkeld voor de psychosomatische fysiotherapie; beroepsprofiel-psychosomatisch-fysiotherapeut. De beschreven beroepsrollen en competenties met bijbehorende kennis en vaardigheden vormen ook voor de ergotherapeut een goede basis om zich te scholen in het psychosomatisch werken binnen hun professie.

Het onderwijs bij het IPT is met name praktijk-gericht: het onderwijs wordt verzorgd door docenten die ook werkzaam zijn als psychosomatisch therapeut en alle geleerde interventies worden direct in de werksetting gepraktiseerd en besproken. De laatste 20 jaar zijn er meer dan 500 fysio-en ergotherapeuten door ons opgeleid tot psychosomatisch therapeut.

Visie en missie

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure IPT

Algemene Voorwaarden IPT

Klachtenprocedure IPT

Menu