Opleiding psychosomatisch therapeut

Inleiding en doelgroep

De opleiding tot psychosomatisch therapeut duurt 2 jaar. Het is een opleiding voor fysiotherapeuten en ergotherapeuten die zich willen scholen in de behandeling en begeleiding van cliënten met klachten van het bewegend functioneren met een multifactorieel gezondheidsprobleem. Werkende met o.a. de doelgroepen ALK, chronische pijn en stressgerelateerde problematiek.Uitgangspunt van de tweejarige opleiding vormt het beroepscompetentieprofiel zoals deze is ontwikkeld voor de psychosomatische fysiotherapie. De beschreven beroepsrollen en competenties met bijbehorende kennis en vaardigheden vormen ook voor de ergotherapeut een goede basis om zich te scholen in het psychosomatisch werken binnen hun professie.

Het onderwijs bij het IPT is met name praktijk-gericht: het onderwijs wordt verzorgd door docenten die ook werkzaam zijn als psychosomatisch therapeut en alle geleerde interventies worden direct in de werksetting gepraktiseerd en besproken. De laatste 40 jaar zijn er meer dan 600 fysio-en ergotherapeuten door ons opgeleid tot psychosomatisch therapeut.

Structuur en inhoud

Er zijn 32 opleidingsdagen evenredig verdeeld over twee jaar: 16 blokken/weekenden van 2 dagen. De opleiding vind plaats op de vrijdag en zaterdag.

Het onderwijs is onderverdeeld in hoofdmodules en submodules. Elke module heeft zijn eigen thema’s. De modules zijn niet los van elkaar te volgen.

1) Therapeutische Communicatie(TC)

 1. Vestigen van een therapeutische relatie; afstemming en vertrouwen
 2. Informatie inwinnen: methodisch en narratief;het verhaal van je cliënt en de SCEGS
 3. Oplossingsgerichte gespreksvoering. motiveren. Van probleem naar oplossing
 4. Cognitieve gedragsmatige interventies:  onder meer  RET, cognities herkaderen en ACT (Acceptance and Commitment Therapy)


2) Lichaamsgericht Werken (LGW) 

 1. Het ervaarbare lichaam: Ademtherapie middels Middendorf, Balfoort en Dixhoorn
 2. Het lichaam in contact: oefeningen vanuit de haptonomie, mindfulness, Autogene Training en methode Jacobson
 3. Het lichaam in beweging; communicatief bewegen


3) Psychologie, psychopathologie en specifieke klachtenbeelden

 1. Psychologie
 2. Psychopathologie
 3. Specifieke klachtenbeelden:  ALK, Chronische  Pijn, Uitputting/chronisch stresssyndroom


4) Onderwijs ondersteunende modules

 1. Projectmatig ontwikkelen van een innovatief praktijkgericht product
 2. Supervisie en (begeleide) intervisie
 3. Toetsing en evaluatie

Onderdeel van het leerproces vormt het bijhouden van een persoonlijk leerdossier. In het eerste blok worden oefengroepen gevormd. De oefengroepen komen tussen de lesblokken bij elkaar. Daarnaast zijn er (zelfstudie)opdrachten ter voorbereiding van het volgende blok

Studiebelasting en toetsing

Studiebelasting:
Deze bestaat uit lesuren en zelfstudie uren. De lesuren beslaan de 8 onderwijsblokken van 2 dagen per studiejaar. De zelfstudietijd bedraagt circa 8 uur per week. Onder de zelfstudie uren valt het oefenen in de oefengroepjes, het toepassen van het geleerde in de praktijk, bestuderen van opgegeven literatuur (uit reader en verplichte literatuur) en het maken van  opdrachten en toets voorbereiding.

Toetsing:
Ter afsluiting van het 1e leerjaar en aan het eind van de opleiding vinden er theorie- en praktijktoetsen plaats.

Locatie, cursusdata en opleidingskosten en toelating

Locatie:
De 2 jarige opleiding vind plaats op conferentiecentrum Drakenburg in Baarn.
voor meer info zie deze link: Drakenburg

Data en weekenden opleidingsgroep 2022-2024

2022: 30 september en 1 oktober, 11 en 12 november, 16 en 17 december

2023: 3 en 4 februari, 10 en 11 maart, 27 en 28 april, 25 en 26 mei, 30 juni en 1 juli,22 en 23 november, 3 en 4 november, 15 en 16 december

2024: 19 en 20 januari, 1 en 2 maart, 12 en 13 april, 17 en 18 mei, 28 en 29 juni

Data en weekenden opleidingsgroep 2024-2025

2024: 12 en 13 januari, 2 en 3 februari, 15 en 16 maart, 19 en 20 april, 7 en 8 juni, 6 en 7 september, 11 en 12 oktober, 22 en 23 november

2025: 10 en 11 januari, 7 en 8 maart, 18 en 19 april, 30 en 31 mei, 27 en 28 juni, 19 en 20 september, 31 oktober en 1 november, 12 en 13 december

 

De totale opleidingskosten voor 2022-2024 bedragen;

€ 7.490- (incasso/factuur bij betaling in één keer)
€ 7.620- (incasso in 8 termijnen van € 952,50 verspreid over de 2 cursusjaren)

De totale opleidingskosten voor 2024-2025 bedragen;

€ 7.640- (incasso/factuur bij betaling in één keer)
€ 7.780- (incasso in 8 termijnen van € 972,50 verspreid over de 2 cursusjaren)

Toelating:

De opleiding is voor BIG geregistreerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten die werkzaam zijn binnen een setting met doelgroep psychosomatiek( zie voor beschrijving onder inleiding/doelgroep en beroepscompetentieprofiel)

Interesse?

Neem contact op met ons over de mogelijkheden!

Meld je direct aan voor de opleiding

  Welke workshop (plaats & tijd):

  Persoonlijke gegevens:
  Bedrijfsgegevens:  Wijze van betaling:
  Ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden (kosteloos annuleren tot 8 weken van tevoren).Ik ontvang graag een digitale factuur van IPT-opleidingen voor het verschuldigde bedrag.


  Accreditatie

  Voor de fysiotherapeuten geldt:
  De KRF heeft de opleiding geaccrediteerd voor het vakinhoudelijke deel algeheel fysiotherapeut voor 288 uur. De N.F.P. (Nederlandse vereniging voor Fysiotherapeuten volgens de Psychosomatiek) heeft de opleiding erkent als Post HBO opleiding. Voor registratie in het NFP register is daarbij een (reeds verworven) Professional Master of Master of Science een voorwaarde.

  Voor de ergotherapeuten geldt:
  Stichting ADAP heeft de opleiding geaccrediteerd onder nummer 143454. Het aantal punten wat wordt toegekend is 360.

  Voor onze 2 jarige opleiding en workshops gelden de volgende algemene voorwaarden en klachtenprocedure:

  Algemene Voorwaarden IPT

  Klachtenprocedure IPT